Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH MAY VINATEX TƯ NGHĨA

CÔNG TY TNHH MAY VINATEX TƯ NGHĨA

Công trình: CÔNG TY TNHH MAY VINATEX TƯ NGHĨA

Địa điểm: Cụm CN La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: AURORA INVESTMENTS GLOBAL LTD

Hợp đồng: 159/2017/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình