Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH MAY PHOENIX

CÔNG TY TNHH MAY PHOENIX

Công trình: CÔNG TY TNHH MAY PHOENIX

Địa điểm: Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

Quy mô: 20.000 m2

Chủ đầu tư: Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

Hợp đồng: 128/2017/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực