Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BOWKER VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BOWKER VIỆT NAM

Công trình: CÔNG TY TNHH MAY MẶC BOWKER VIỆT NAM

Địa điểm: Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MAY MẶC BOWKER VIỆT NAM

Hợp đồng: 195/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình