Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC LONG

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC LONG

Công trình: CÔNG TY TNHH KIM NGỌC LONG

Địa điểm: Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ

Quy mô: 4.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH KIM NGỌC LONG

Hợp đồng: 63/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình