Contact suport

CÔNG TY TNHH GIÀY FULUH

CÔNG TY TNHH GIÀY FULUH

Name: CÔNG TY TNHH GIÀY FULUH

Address: Ấp Trị Yên, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Scale: 20.000 m2

Investor: CÔNG TY TNHH GIÀY FULUH

Contract: 160/2017/HĐKT

Task: Kiểm định chất lượng công trình