Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH GIẦY CHINGLUH VIỆT NAM – VĨNH LONG

CÔNG TY TNHH GIẦY CHINGLUH VIỆT NAM –  VĨNH LONG

Công trình: CÔNG TY TNHH GIẦY CHINGLUH VIỆT NAM – VĨNH LONG

Địa điểm: KCN Bình Minh, Vĩnh Long

Quy mô: 150.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH GIẦY CHINGLUH VIỆT NAM – CN VĨNH LONG

Hợp đồng: 158/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát