Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH FTN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH FTN VIỆT NAM

Công trình: CÔNG TY TNHH FTN VIỆT NAM

Địa điểm: Ben Cat, Binh Duong

Quy mô: 1000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH FTN VIỆT NAM

Hợp đồng: 30/2018/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình