Contact suport

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH

Name: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH

Address: 117 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM

Scale: 9.157 m2

Investor: CÔNG TY BẢO HIỂM PVI GIA ĐỊNH

Contract: 171/2016/HĐKT 17/11/2016

Task: Kiểm định chất lượng công trình