Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG

Công trình: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG

Địa điểm: Sa Đéc, Đồng Tháp

Quy mô: 8.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG

Hợp đồng: 152/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình