Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN

Công trình: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN

Địa điểm: Mỹ Tho, Tiền Giang

Quy mô: 20.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN

Hợp đồng: 194/2017/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình