Contact suport

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

Name: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

Address: KCN Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Scale: 13.120 m2

Investor: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

Contract: 19/2018/HĐKT

Task: Kiểm định chất lượng công trình