Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

Công trình: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

Địa điểm: KCN Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Quy mô: 13.120 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

Hợp đồng: 19/2018/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình