Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN WILTON TOWER

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN WILTON TOWER

Công trình: CÔNG TRÌNH LÂN CẬN WILTON TOWER

Địa điểm: Quận Bình Thanh, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: NOVALAND

Hợp đồng: WT/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình lân cận