Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN SAIGON ROYAL

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN SAIGON ROYAL

Công trình: CÔNG TRÌNH LÂN CẬN SAIGON ROYAL

Địa điểm: Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 3.000m2

Chủ đầu tư: NOVALAND

Hợp đồng: 004_SGR/ICCI ngày 12/04/2016

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình lân cận