Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN RICH STAR

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN RICH STAR

Công trình: CÔNG TRÌNH LÂN CẬN RICH STAR

Địa điểm: Hòa Bình - Tô Hiệu, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 10.500 m2

Chủ đầu tư: NOVALAND

Hợp đồng: 002/239HB/ICCI ngày 13/10/2015

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình lân cận