Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN PARK AVENUE

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN PARK AVENUE

Công trình: CÔNG TRÌNH LÂN CẬN PARK AVENUE

Địa điểm:

Quy mô:

Chủ đầu tư:

Hợp đồng:

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định công trình