Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN GARDEN GATE

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN GARDEN GATE

Công trình: CÔNG TRÌNH LÂN CẬN GARDEN GATE

Địa điểm: 08 Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: NOVALAND

Hợp đồng: GG/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình lân cận