Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN DỰ ÁN TRESOR

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN DỰ ÁN TRESOR

Công trình: CÔNG TRÌNH LÂN CẬN DỰ ÁN TRESOR

Địa điểm: 39 Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: NOVALAND

Hợp đồng: TRS/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình lân cận