Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN DỰ ÁN GOLF PARK

CÔNG TRÌNH LÂN CẬN DỰ ÁN GOLF PARK

Công trình: CÔNG TRÌNH LÂN CẬN DỰ ÁN GOLF PARK

Địa điểm: Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: NOVALAND

Hợp đồng: GP/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình lân cận