Contact suport

CHUNG CƯ

CHUNG CƯ

Name: CHUNG CƯ

Address: 450 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp HCM

Scale: 2.000 m2

Investor: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY

Contract: 257/2019/HĐKT

Task: Kiểm định chất lượng công trình