Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHUNG CƯ THÁI AN

CHUNG CƯ THÁI AN

Công trình: CHUNG CƯ THÁI AN

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: diện tích 3.390 m2

Chủ đầu tư: THAI AN

Hợp đồng: số 488/2011/HĐKT ngày 02/04/2011

Nhiệm vụ thực hiện: Thí nghiệm