Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH POONG IN VINA

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH POONG IN VINA

Công trình: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH POONG IN VINA

Địa điểm: Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH POONG IN VINA

Hợp đồng: 06/2018/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực