Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Công trình: CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Địa điểm: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 09 tầng

Chủ đầu tư: CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Hợp đồng: Số 95/HĐKT ngày 31/12/2008

Nhiệm vụ thực hiện: Thí nghiệm