Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CAO ỐC VĂN PHÒNG GAS PETROLIMEX

CAO ỐC VĂN PHÒNG GAS PETROLIMEX

Công trình: CAO ỐC VĂN PHÒNG GAS PETROLIMEX

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 10 tầng

Chủ đầu tư: GAS PETROLIMEX

Hợp đồng: 48/HĐKT ngày 21/10/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Thí nghiệm