Contact suport

TAN CANG – CAI MEP THI VAI TERMINAL

TAN CANG – CAI MEP THI VAI TERMINAL

Name: TAN CANG – CAI MEP THI VAI TERMINAL

Address: Tan Loc, Phuoc Hoa, Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau

Scale: 50 m

Investor: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ĐÔNG DƯƠNG

Contract: 181/2016/HĐKT 25//11/2016

Task: Kiểm định chất lượng công trình