Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CẢNG NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI

CẢNG NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI

Công trình: CẢNG NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI

Địa điểm: Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM

Quy mô: 50.000 m2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Hợp đồng: 71/2016/HĐKT ngày 30/06/2016

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình