Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÁC HỘ DÂN LÂN CẬN DỰ ÁN XÂY MỚI 175 PHẠM HÙNG

CÁC HỘ DÂN LÂN CẬN DỰ ÁN XÂY MỚI 175 PHẠM HÙNG

Công trình: CÁC HỘ DÂN LÂN CẬN DỰ ÁN XÂY MỚI 175 PHẠM HÙNG

Địa điểm: 175 Phạm Hùng, Quận 8, Tp HCM

Quy mô: 11.000 m2

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Thương Mại xuất Nhập Khẩu Quận 8

Hợp đồng: 01/2018/HĐKS/XNKQ8

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định lân cận công trình