Tư vấn dịch vụ toàn quốc

BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Công trình: BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Địa điểm: Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: BAN QLDA SỐ 4/ TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

Hợp đồng: 100 /2015/HĐKT 12/2015

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình