Tư vấn dịch vụ toàn quốc

BÌNH GIÃ RESIDENCE

BÌNH GIÃ RESIDENCE

Công trình: BÌNH GIÃ RESIDENCE

Địa điểm: Lân cận dự án Bình Giã Resedence

Quy mô: 1.000 m2

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hodeco

Hợp đồng: 127/2016/HĐKT 10/3/2016

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình