Tư vấn dịch vụ toàn quốc

BÌNH ĐƯỜNG 2

BÌNH ĐƯỜNG 2

Công trình: BÌNH ĐƯỜNG 2

Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương

Quy mô: 200 m2

Chủ đầu tư: TƯ NHÂN

Hợp đồng: 11/2020/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định nâng tầng công trình