Contact suport

PHU YEN HOSPITAL

PHU YEN HOSPITAL

Name: PHU YEN HOSPITAL

Address: Tuy Hoa, Phu Yen

Scale: 2.000 m2

Investor: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHÚ YÊN

Contract: 145/2018/HĐKT

Task: Construction Quality Inspection