Tư vấn dịch vụ toàn quốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

Công trình: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

Địa điểm: 64 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 500 m2

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

Hợp đồng: 87/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình