Tư vấn dịch vụ toàn quốc

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Công trình: BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Địa điểm: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 4, Quận 5, HCM

Quy mô: 200 m2

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Hợp đồng: 194/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình