Tư vấn dịch vụ toàn quốc

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công trình: BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Địa điểm: Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Quy mô: 2.000 m3

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Dream Textile

Hợp đồng: 44/2016/HĐKT 19/05/2016

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình