Tư vấn dịch vụ toàn quốc

BỂ NƯỚC PCCC

BỂ NƯỚC PCCC

Công trình: BỂ NƯỚC PCCC

Địa điểm: Đường N4-D3, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Bình Dương

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN

Hợp đồng: 105/2017/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình