Tư vấn dịch vụ toàn quốc

AMPHARCO U.S.A

AMPHARCO U.S.A

Công trình: AMPHARCO U.S.A

Địa điểm: KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Hợp đồng: APC/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình