Contact suport

29B NGUYEN DINH CHIEU

29B NGUYEN DINH CHIEU

Name: 29B NGUYEN DINH CHIEU

Address: 29B Nguyen Dinh Chieu, Da Kao ward, District 1, HCMC

Scale: 12.500 m2

Investor: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN BẢO THỊNH

Contract: 31/2018/HĐKT

Task: Inspect the neighboring apartments works