Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Dự án kiểm định nhà xưởng DYNAPLAST PACKAGING

Công trình: Dự án kiểm định nhà xưởng DYNAPLAST PACKAGING

đọc thêm

Kiểm định lắp đặt năng lượng mặt trời nhà xưởng LaViFood

Công trình: Kiểm định lắp đặt năng lượng mặt trời nhà xưởng LaViFood

đọc thêm

Kiểm định xây dựng nhà máy AJINOMOTO

Công trình: Kiểm định xây dựng nhà máy AJINOMOTO

đọc thêm

Kiểm định công trình nhà kho ASG

Công trình: Kiểm định công trình nhà kho ASG LOGISTIC ASG

đọc thêm

Tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà xưởng FAR EASTERN APPAREL

Công trình: Tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà xưởng FAR EASTERN APPAREL

đọc thêm

Mẫu báo cáo kiểm định xây dựng và phụ lúc tính toán của Công Ty ICCI

Năm 2007 đánh dấu sự ra đời của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI) tại Tp Hồ Chí Minh. Đến năm 2013, ICCI đã bắt đầu mở rộng thị...

đọc thêm