Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Kiểm định kết cấu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ nghiệm thu PCCC sau khi thi công

Kiểm định kết cấu khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà là công tác kiểm tra hiện trạng hệ kết cấu được đặt trên mái nhà và liên kết với mái nhà, bao gồm toàn bộ các bộ phận, cấu kiện, chi tiết cần thiết để đỡ và giữ hệ thống điện mặt trời mái nhà tuân thủ các quy chuẩn và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Cần kiểm định kết cấu công trình khi lắp đặt hệ thống Pin năng lượng mặt trời áp mái để đảm bảo yêu cầu về mặt pháp lý và khả năng chịu lực công trình.

Về mặt pháp lý

- Theo Điều 9, quyết định số 13/2020/QĐ-TT về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại việt nam quy định: Tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn công trình xây dựng.

- Và theo mục 4 phần VI, Phụ lục II, Công văn Số: 2075/C07-P4 về việc hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy quy định: Khi lắp đặt tấm pin mặt trời và các thiết bị khác của hệ thống điện mặt trời mái nhà phải tính toán đến tải trọng ảnh hưởng đến kết cấu mái.

Về mặt khả năng chịu lực

- Hầu hết các nhà xưởng được thiết kế từ đầu không bao gồm tải trọng Pin năng lượng mặt trời.

- Theo thời gian sử dụng, chất lượng công trình xuống cấp, khả năng chịu lực giảm so với thiết kế ban đầu.

- Khi chủ đầu tư, chủ mái lắp thêm hệ thống Pin lên mái tức là tăng tải trọng so với thiết kế ban đầu, theo hướng bất lợi cho công trình, nên cần phải đánh giá chất lượng theo hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định số Số: 06/2021/NĐ-CP (quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng) đảm bảo an toàn vận hành hệ thống Pin và hoạt động sản xuất bình thường hiện hữu của công trình. 

Vậy để đảm bảo việc đầu tư lắp đặt tấm năng lượng mặt trời là đảm bảo an toàn cần phải có đơn vị kiểm định kết cấu công trình độc lập thực hiện kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thiết kế thi công công trình kết hợp kiểm tra thực tế tại công trình nhằm phát hiện và đưa ra phương án điều chỉnh lại các cấu kiện không đảm bảo khả năng chịu lực khi tiến hành thay đổi công năng theo hướng tăng tải trọng.

nhà xưởng bị đổ sập sau khi lắp tấm pin solaer do thiếu kiểm định xây dựngMột nhà xưởng bị đổ sập sau khi lắp Pin do thiếu công tác kiểm định xây dựng

ICCI sẽ tiến hành kiểm định kết cấu công trình phục vụ thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời lên mái công trình như sau:

- Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình để xác định đặc điểm kiến trúc, kết cấu, khuyết tật hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực hiện hữu của công trình.

- Kiểm tra kích thước hình học của các cấu kiện chịu lực chính công trình

Hình ảnh ICCI kiểm tra kích thước hình học chiều dày bụng kèo thép khi kiểm định xây dựng lắp pin áp mái

Hình ảnh ICCI kiểm tra kích thước hình học khi kiểm định xây dựng lắp pin áp mái

- Kiểm tra cường độ bê tông và kiểm tra cốt thép các cấu kiện chịu lực tại một số vị trí chịu lực điển hình (nếu kết cấu là BTCT)

Hình ảnh ICCI kiểm tra vị trí, lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép khi kiểm định xây dựng lắp pin

Hình ảnh ICCI kiểm tra vị trí, lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép 

- Kiểm tra cốt thép các cấu kiện cột, dầm, sàn điển hình

Hình ảnh ICCI kiểm tra chiều dày bụng kèo thép khi kiểm định xây dựng lắp pin áp mái

Hình ảnh ICCI kiểm tra chiều dày bụng kèo thép khi kiểm định xây dựng lắp pin áp mái

- Kiểm tra đường kính, số lượng của các liên kết bu lông, các mắt liên kết tại một số vị trí liên kết chịu lực điển hình

kiểm tra lực siết bu lông khi kiểm định xây dựng phục vu lắp pin tấm solar áp mái

Hình ảnh ICCI kiểm tra lực siết bu lông tại hiện trường

- Kiểm tra chuyển vị cột, vì kèo nhà xưởng

Kiểm tra chuyển vị cột kèo

Hình ảnh ICCI kiểm tra chuyển vị cột, vì kèo nhà xưởng khi kiểm định xây dựng lắp pin

Ngoài việc thực hiện các nội dung kiểm định nêu trên ICCI đưa ra số lưu ý khi kiểm định kết cấu công trình nhà xưởng phục vụ lắp đặt pin điện năng lượng mặt trời áp mái nhà (Solar Panel, Solar power, solar cell) thực tế như sau

- Xác định chính xác đặc điểm kết cấu  như liên kết ngàm, khớp, nhà có cầu trục hay không cầu trục, công năng sử dụng hiện hữu ... kiểm tra hiện trạng thực tế, so sánh với hồ sơ hoàn công (nếu có).

- Kiểm tra thông tin hệ thống kỹ thuật hiện hữu của công trình như trần thạch cao, trần tôn, trần panel, hệ thống PCCC, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống hút khói, … để phục vụ công tác tính toán.

- Xác định đúng thực tế vị trí, đặc điểm của giằng cột, giằng mái, thanh chống xà gồ với dầm, ti xà gồ, liên kết hai đoạn xà gồ.

- Xác định hư hỏng hiện hữu tình trạng nứt bê tông, rỉ sét cốt thép trong bê tông, rỉ sét, bong hở bulông kết cấu thép, cong vênh, nghiêng lệch dầm, cột, lún sụt móng, nền.

- Kiểm tra, ghi nhận hiện trạng mái tôn: loại tôn, tình trạng rỉ sét mái tôn, thấm dột hiện hữu để có cảnh báo sửa chữa hoặc thay mới tránh trường hợp bị thấm, hỏng tôn sau khi lắp pin ảnh hưởng đến công năng sử dụng của công trình.

- Tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu công trình khi lắp đặt điện năng lượng ở mái theo đúng quy định, tiêu chuẩn hiện hành như tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép và các quy phạm hiện hành có liên quan.

Tính toán kết cấu đỡ

Tĩnh tải gồm trọng lượng bản thân kết cấu đỡ, trọng lượng bản thân hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tính toán kết cấu tĩnh tải

Hoạt tải gồm hoạt tải tác dụng lên các tấm quang điện (nếu có)

tính toán kết cấu tĩnh tải

Tải trọng gió gổm tải trọng gió tác dụng lên các tấm quang điện

tính toán kết cấu tải trọng gió

Mô hình tính toán nội lực

Tải trọng và các tác động khác

Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu đỡ

Căn cứ vào các tải trọng và tổ hợp tải trọng tác dụng lên tấm quang điện và hệ kết cấu đỡ, tính toán kiểm tra đảm bảo an toàn chịu lực và ổn định của hệ kết cấu.

tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu đỡ

Tính toán kiểm tra liên kết giữa kết cấu đỡ và mái công trình hiện hữu

Liên kết vào mái bê tông cốt thép (BTCT) hiện hữu cần có cơ sở khoa học để khẳng định khả năng chịu lực của liên kết dưới tác dụng của tải trọng gió và các tải trọng khác

Liên kết vào mái tôn thép hiện hữu gồm neo bằng đinh vít/ bu long hoặc neo bằng bộ kẹp chế tạo sẵn cần phải có cơ sở để khẳng định khả năng chịu lực

tính toán kiểm tra liên kết giữa kết cấu đỡ với mái

Đánh giá an toàn chịu lực của kết cấu mái và công trình hiện hữu

Căn cứ vào kết quả phân tích kết cấu hệ đỡ cũng như liên kết giữa hệ kết cấu đỡ và mái hiện hữu, kết cấu mái và công trình xây dựng để đánh giá đảm bảo an toàn chịu lực cũng như các yêu cầu về sử dụng khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái

Điều kiện tiên quyết trước khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời, kết cấu mái nhà và kết cấu công trình hiện hữu cần được khảo sát, kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực khi lắp đặt thêm hệ thống điện mặt trời. Trường hợp không đảm bảo phải có biện pháp gia cố.

quy trình thực hiện khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời lên mái

Kết quả sau khi kiểm định kết cấu và thực hiện lắp đặt tấm năng lượng mặt trời

Sau khi tiến hành kiểm định công trình, tính toán và đưa ra kết luận kết cấu công trình đảm bảo khả năng chịu lực và ổn định khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái với hoạt tải cho phép. Các đơn vị sẽ thi công lắp đặt tấm năng lượng mặt trời lên mái công trình.

Kiểm định năng lượng mặt trời

Tự hào là công ty kiểm định uy tín với hơn 16 năm, ICCI hiểu rằng để nhận được sự tin tưởng chúng tôi phải luôn quan tâm chú trọng đặc biệt đến tiến độ công việc, chất lượng công việc và chi phí.

Về tiến độ công việc: Nhanh kịp tiến độ

Về chất lượng công việc: Bám sát mục tiêu khách hàng và phù hợp quy định.

Về chi phí : Kinh tế và hiệu quả.

Điều kiện năng lực của ICCI và đội ngũ kỹ sư tham gia kiểm định công trình xây dựng

- Là doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kiểm định chất lượng công trình xây dựng được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305296785

- Là tổ chức kiểm định được Bộ Xây Dựng Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng công nhận đủ điều kiện với năng lực, kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực kiểm định công trình. ICCI là Công ty chuyên Kiểm định xây dựng, kiểm định nhà xưởng Hạng 1 trên toàn quốc, khắp các khu vực Bắc - Trung – Nam.

chứng chỉ năng lực tổ chức kiểm định kết cấu

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ICCI được Bộ Xây Dựng công nhận

- Sở hữu  được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, cùng với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề phù hợp với cấp và loại công trình tham gia chuyên nghiệp, máy móc thiết bị hiện đại.

ICCI từng tham gia kiểm định rất nhiều dự án thuộc công trình cấp I, cấp II trên khắp cả nước trải dài khắp các khu vực trên toàn quốc.

bản đồ phân bố công trình

Xem hồ sơ năng lực: tải file tại đây

 

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần cần kiểm định kết cấu công trình phục vụ công tác lắp đặt tấm năng lượng mặt trời hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.

Tham khảo thêm:

   Năng lực hoạt động xây dựng của ICCI

   Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng ICCI

   Thiết bị ICCI phục vụ kiểm định chất lượng công trình

   Dịch vụ kiểm định kết cấu nhà xưởng

   Kiểm định năng lượng mặt trời Solar  

 

                                                                 Công ty Tư vấn kiểm định xây dựng ICCI

DỊCH VỤ KHÁC