Liên hệ hỗ trợ

SJ VINA

SJ VINA

Công trình: SJ VINA

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: S.J VINA CORPORATION

Hợp đồng: 38/2020/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình