Contact Support

THẢO ĐIỀN PEARL

THẢO ĐIỀN PEARL

Contruction: THẢO ĐIỀN PEARL

Address: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Scale: 02 tầng hầm & 31 tầng lầu, Ssàn=12.855 m2

Invester: THẢO ĐIỀN PEARL

Date: 469/HĐKT ngày 31/12/2010

Task: Kiểm định chất lượng công trình