Contact Support

THỦ THIÊM XANH

THỦ THIÊM XANH

Contruction: THỦ THIÊM XANH

Address: Tp Hồ Chí Minh

Scale: 22 Chu Kỳ

Invester: THỦ THIÊM

Date: 187/HĐKT ngày 21/04/2010

Task: Quan trắc công trình