Contact Support

SAILING TOWER

SAILING TOWER

Contruction: SAILING TOWER

Address: 111Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Scale: 28 tầng

Invester: CHINA CONSTRUCTION BANK

Date: Số 157/HĐKT ngày 11/11/2009

Task: Kiểm định chất lượng công trình