Contact Support

CƯ XÁ ĐÔ THÀNH

CƯ XÁ ĐÔ THÀNH

Contruction: CƯ XÁ ĐÔ THÀNH

Address: 94 B Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3

Scale: 11 tầng

Invester: Công ty TNHH MTV QLKD Nhà TP HCM

Date: 550/2011/HĐ ngày 12/12/2011

Task: Kiểm định chất lượng công trình