Contact Support

VĂN PHÒNG TỔNG CTY THỦY SẢN VN

VĂN PHÒNG TỔNG CTY THỦY SẢN VN

Contruction: VĂN PHÒNG TỔNG CTY THỦY SẢN VN

Address: 22 - 24 -26 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Scale: 15.000 m2

Invester: TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Date: TS/ICCI

Task: Kiểm định chất lượng công trình