Contact Support

TÒA NHÀ 715 TRẦN HƯNG ĐẠO

TÒA NHÀ 715 TRẦN HƯNG ĐẠO

Contruction: TÒA NHÀ 715 TRẦN HƯNG ĐẠO

Address: 715 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, TP. HCM

Scale: 2500 m2

Invester: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn

Date: 942-2016/HĐKT/SCB-ICCI 17/10/2016

Task: Kiểm định chất lượng công trình