Contact Support

KHÁCH SẠN DUXTON

KHÁCH SẠN DUXTON

Contruction: KHÁCH SẠN DUXTON

Address: 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận1

Scale: 9 tầng

Invester: DUXTON HOTEL

Date: DXT/ICCI

Task: Kiểm định chất lượng công trình