Contact Support

CÔNG TY TNHH S-PRINT. INC

CÔNG TY TNHH S-PRINT. INC

Contruction: CÔNG TY TNHH S-PRINT. INC

Address: Đường số 3, KCN Long Thành, Xã tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Scale: 15.000 m2

Invester: CÔNG TY TNHH S-PRINT. INC

Date: 146/2016/HĐKT 14/10/2016

Task: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực