Contact Support

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Contruction: TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Address: Cao Thắng, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

Scale: Diện tích sàn xây dựng 3.247 m2. Gồm 8 tầng

Invester: NVP

Date: 82/HĐKT ngày 08/12/2008

Task: Tư vấn giám sát