Contact Support

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM CẦN THƠ

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM CẦN THƠ

Contruction: NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM CẦN THƠ

Address: Tp Cần Thơ

Scale: 03 tầng

Invester: PHUONG NAM CORP

Date: Số 181/HĐKT ngày 09/04/2010

Task: Thí nghiệm