Contact Support

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK

Contruction: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK

Address: Việt Nam

Scale: 4.993 m2

Invester: NMSXGB

Date: 108/HĐKT ngày 29/04/2009

Task: Thiết kế công trình